Close

Tahasil Khariar Village List

Tehsil Name:Khariar
Sl. No. R.I Circle Revenue Village Thana Name Thana No Tehsil No
Sl.No Name Sl.No Name
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Khariar 1 Badi Khariar 31 143
2 Khariar 2 Barpadar Khariar 14 125
3 Khariar 3 Baresbahali Khariar 38 141
4 Khariar 4 Bhaludunguri Khariar 32 136
5 Khariar 5 Bhojpur Khariar 33 137
6 Khariar 6 Bijepur Khariar 62 158
7 Khariar 7 Chanabeda Khariar 13 124
8 Khariar 8 Chhata Khariar 34 142
9 Khariar 9 Chindaguda Khariar 63 105
10 Khariar 10 Damapala Khariar 27 131
11 Khariar 11 Gadramunda Khariar 28 134
12 Khariar 12 Jhatridhoda Khariar 12 123
13 Khariar 13 Junen Khariar 45 145
14 Khariar 14 Khairpadar Khariar 63/115 105/315
15 Khariar 15 Khariar Unit No. 1 Khariar 55/117
16 Khariar 16 Khariar Unit No. 2 Khariar 55
17 Khariar 17 Khariar Unit No. 3 Khariar 55/118 157
18 Khariar 18 Kotenmunda Khariar 35 138
19 Khariar 19 Kotipadar Khariar 29 135
20 Khariar 20 Loharapali Khariar 25 133
21 Khariar 21 Modosil Khariar 61 159
22 Khariar 22 Nuapada Khariar 37 140
23 Khariar 23 Padampur Khariar 30 144
24 Khariar 24 Rohenpadar Khariar 11 122
25 Khariar 25 Sagundunguri Khariar 26 132
26 Khariar 26 Sandhibahali Khariar 43 146
27 Khariar 27 Sikuan Khariar 36 139
28 2 Bargaon 1 Badamaheswar Khariar 2 113
29 Bargaon 2 Bargaon Khariar 7 109
30 Bargaon 3 Belpada Khariar 80 93
31 Bargaon 4 Bendrabahal Khariar 17 118
32 Bargaon 5 Bhimapadar Khariar 71/116 98/316
33 Bargaon 6 Chalanpada Khariar 23 130
34 Bargaon 7 Darlipada Khariar 21 128
35 Bargaon 8 Debbahal Khariar 8 117
36 Bargaon 9 Dumerbahal Khariar 16 119
37 Bargaon 10 Dumerjor Khariar 66 102
38 Bargaon 11 Ghardhara Khariar 6 110
39 Bargaon 12 Goimundi Khariar 24 126
40 Bargaon 13 Jholpathar Khariar 9 116
41 Bargaon 14 Kasipala Khariar 22 127
42 Bargaon 15 Kenduguda Khariar 71 98
43 Bargaon 16 Kendupati Khariar 68 101
44 Bargaon 17 Khudpej Khariar 19 107
45 Bargaon 18 Kikribeda Khariar 67 106
46 Bargaon 19 Kuligaon Khariar 1 112
47 Bargaon 20 Lanji Khariar 72 97
48 Bargaon 21 Mahulpada Khariar 77 91
49 Bargaon 22 Mantritarai(kala) Khariar 81 94
50 Bargaon 23 Mantritarai(khurd) Khariar 76 92
51 Bargaon 24 Podapali(kala) Khariar 15 120
52 Bargaon 25 Podapali(khurd) Khariar 10 121
53 Bargaon 26 Rajamunda Khariar 5 111
54 Bargaon 27 Sanmaheswar Khariar 3 115
55 Bargaon 28 Sunamudi Khariar 4 114
56 Bargaon 29 Thakpali Khariar 20 129
57 Bargaon 30 Thelakodabri Khariar 18 108
58 Bargaon 31 Upparpita Khariar 78 96
59 3 Duajhar 1 Bikrampur Khariar 75 90
60 Duajhar 2 Birighat Khariar 73 88
61 Duajhar 3 Bhairajpur Khariar 82 85
62 Duajhar 4 Bhaludunguri Khariar 83 87
63 Duajhar 5 Dabri Khariar 103 82
64 Duajhar 6 Duajhar Khariar 85 84
65 Duajhar 7 Goddhuapadar Khariar 60 160
66 Duajhar 8 Gudbheli Khariar 84 86
67 Duajhar 9 Jharasaram Khariar 64 104
68 Duajhar 10 Junapani Khariar 108 190
69 Duajhar 11 Khamtarai Khariar 101 188
70 Duajhar 12 Kudaldungri Khariar 74 89
71 Duajhar 13 Kirkita Khariar 107 98
72 Duajhar 14 Kusmal Khariar 65 103
73 Duajhar 15 Ramapurguma Khariar 104 81
74 Duajhar 16 Samaserpadar Khariar 102 83
75 Duajhar 17 Sikuan (kala) Khariar 106 79
76 Duajhar 18 Sikuan (khurd) Khariar 105 80
77 Duajhar 19 Baddohel Khariar 50 167
78 Duajhar 20 Bankapur Khariar 93 174
79 Duajhar 21 Bichhanapali Khariar 57 163
80 Duajhar 22 Chicher Khariar 59 161
81 Duajhar 23 Lachhipur Khariar 51 155
82 Duajhar 24 Nehena Khariar 56 164
83 Duajhar 25 Pakhansar Khariar 49 119
84 Duajhar 26 Ranipur Khariar 54 156
85 Duajhar 27 Sandohel Khariar 53 165
86 Duajhar 28 Torli Khariar 58 162
87 4 Tukla 1 Kampaniguma Khariar 113 180
88 Tukla 2 Kotamal Khariar 110 182
89 Tukla 3 Mahulkot Khariar 109 189
90 Tukla 4 Palma Khariar 112 181
91 Tukla 5 Ranimunda Khariar 111 183
92 Tukla 6 Amalapali Khariar 40 149
93 Tukla 7 Anchalpur Khariar 88 169
94 Tukla 8 Areda Khariar 44 147
95 Tukla 9 Artatranapur Khariar 98 179
96 Tukla 10 Badmula Khariar 39 148
97 Tukla 11 Bahalpadar Khariar 90 171
98 Tukla 12 Bhanpur Khariar 52 166
99 Tukla 13 Chanutmal Khariar 42 151
100 Tukla 14 Chancharabhata Khariar 95 176
101 Tukla 15 Chandel Khariar 91 172
102 Tukla 16 Chandgiri Khariar 89 170
103 Tukla 17 Dhanksar Khariar 86 187
104 Tukla 18 Dohelpada Khariar 92 173
105 Tukla 19 Godtala Khariar 87 186
106 Tukla 20 Khairbhadi Khariar 96 177
107 Tukla 21 Khasbahal Khariar 94 175
108 Tukla 22 Mahura Khariar 41 150
109 Tukla 23 Mankarchuan Khariar 99 185
110 Tukla 24 Narsinghpur Khariar 46/114 154/314
111 Tukla 25 Nuarajpur Khariar 97 178
112 Tukla 26 Risigaon Khariar 47 153
113 Tukla 27 Saradhapur Khariar 100 184
114 Tukla 28 Sargadi Khariar 46 154
115 Tukla 29 Tukula Khariar 48