ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ୟୁ.ପି.ଏସ., ପ୍ରିନ୍ଟର ଏବଂ ସ୍କାନର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1593

ୟୁ.ପି.ଏସ., ପ୍ରିନ୍ଟର ଏବଂ ସ୍କାନର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1593
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ୟୁ.ପି.ଏସ., ପ୍ରିନ୍ଟର ଏବଂ ସ୍କାନର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1593

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ, ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ନୂଆପଡା ଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସୂଚନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1593

02/06/2018 20/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)