ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୭୨୫

ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୭୨୫
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୭୨୫

ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆପଡ଼ା

30/11/2018 13/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (252 KB)