ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲିଜ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୫୯୦-ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସହିତ

ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲିଜ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୫୯୦-ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସହିତ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲିଜ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୫୯୦-ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସହିତ

ଖରିଆର ତହସିଲ, ନୂଆପଡ଼ା

30/06/2020 20/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) Corrigendum (378 KB) Corrigendum 2 (489 KB)