ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭଡା ବାହାନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୪୬

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭଡା ବାହାନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୪୬
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭଡା ବାହାନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୪୬

ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର-ସିନାପାଲି

07/06/2018 21/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (414 KB)