ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ୍କାର

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ୍କାର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ୍କାର

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ନୂଆପଡ଼ା

18/10/2022 02/11/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)