ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି ନୋଟିସ- ଲ୍ୟାବ ଟେକନିସିଆନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ- ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସହିତ

ନିଯୁକ୍ତି ନୋଟିସ- ଲ୍ୟାବ ଟେକନିସିଆନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ- ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସହିତ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିଯୁକ୍ତି ନୋଟିସ- ଲ୍ୟାବ ଟେକନିସିଆନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ- ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସହିତ

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ନୂଆପଡ଼ା

01/09/2020 28/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (340 KB) CORRIGENDUM NOTICE LT- YOGA TEAC (205 KB)