ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁରୋଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୪୧୩ ତା:୧୭/୦୫/୨୦୧୮-ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଉପଯୋଗୀକରଣ ଅନୁଦାନ (ପିଡିଏଫ ୭୧୪ କେ.ବି)

ଅନୁରୋଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୪୧୩ ତା:୧୭/୦୫/୨୦୧୮-ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଉପଯୋଗୀକରଣ ଅନୁଦାନ (ପିଡିଏଫ ୭୧୪ କେ.ବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନୁରୋଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୪୧୩ ତା:୧୭/୦୫/୨୦୧୮-ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଉପଯୋଗୀକରଣ ଅନୁଦାନ (ପିଡିଏଫ ୭୧୪ କେ.ବି) 18/05/2018 26/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (714 KB)