ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭେଟେରିନାରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଂଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ତାଲିକା- ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନୂଆପଡ଼ା

ଭେଟେରିନାରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଂଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ତାଲିକା- ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନୂଆପଡ଼ା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଭେଟେରିନାରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଂଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ତାଲିକା- ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନୂଆପଡ଼ା 23/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)