ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶେଷ ଚୟନରେ ବଛା ହୋଇଥିବା ବେୟାରଫୁଟ ଟେକ୍‍ନିସିୟନ ପାର୍ଥିମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଙ୍ଗ ପରିକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ସମନ୍ଧେ (ପିଡିଏଫ୍ ୧୮୩କେବି)

ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶେଷ ଚୟନରେ ବଛା ହୋଇଥିବା ବେୟାରଫୁଟ ଟେକ୍‍ନିସିୟନ ପାର୍ଥିମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଙ୍ଗ ପରିକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ସମନ୍ଧେ (ପିଡିଏଫ୍ ୧୮୩କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶେଷ ଚୟନରେ ବଛା ହୋଇଥିବା ବେୟାରଫୁଟ ଟେକ୍‍ନିସିୟନ ପାର୍ଥିମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଙ୍ଗ ପରିକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ସମନ୍ଧେ (ପିଡିଏଫ୍ ୧୮୩କେବି) 09/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (183 KB)