ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା- Level-V(B) 02/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା-Level V -A 02/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (718 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା-Level V A 02/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଗ୍ରୁପ-ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସ୍ତର ତାଲିକା 01/06/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଗ୍ରୁପ-ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସ୍ତର ତାଲିକା 19/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୦୦ 05/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ୩୬୧୮ 26/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (659 KB)
କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ୧୬୬୩ 22/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ୩୨୩୯ 22/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (981 KB)
କୋଭିଡ-୧୯ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ୩୪୨୦ 22/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (617 KB)