ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶ ଯୋଜନା ନୂଆପଡା, ଓଡିଶା 19/01/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଫାଇନାଲ ଫଳାଫଳ 16/01/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (689 KB)
Notice- Award to outstanding Youth Club 21/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ନୋଟିସ 13/01/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ଟେଂଡର ସଂଖ୍ୟା ୩୨୫୩ ର ଫଳାଫଳ 13/01/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
database & notice for invitation of objection from the candidates for the post of MO AYUSH for different schemes under NHM, Nuapada 12/01/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ନୋଟିସ 06/01/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
Objection Compilation & Comapartive statement of Financial Bid regarding Tender No-2592 & 2593 from CDM & PHO Nuapada 28/12/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
୧୦୦ କି.ମି. ନୂଆପଡା ମାରାଥନ: ଦିଲ ସେ ହକି 30/12/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (88 KB)
ନୋଟିସ 26/12/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)