ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶପଥ ପତ୍ର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ନାମ ବିଧାନସଭା / ଲୋକସଭା ଶପଥ ପତ୍ର
11(PC) S18-ଓଡିଶା 11-କଳାହାଣ୍ଡି ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
71(AC) S18-ଓଡିଶା 71-ନୂଆପଡା ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
72(AC S18-ଓଡିଶା 72-ଖରିଆର ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ