ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫର୍ମ

Filter Form category wise

ଫିଲଟର

ଫର୍ମ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ବିବରଣ ଠିକଣା View / Download
ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୯୮କେବି)   eDistrict Odisha
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୧୦୫କେବି)   eDistrict Odisha
ଏସ.ଈ.ବି.ସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୧୧୮କେବି)   eDistrict Odisha
ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୯୧କେବି)   eDistrict Odisha
ଓ.ବି.ସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୧୧୮ କେବି)   eDistrict Odisha
ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୯୩କେବି)   eDistrict Odisha
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଅବେଦନ ଫର୍ମ (ପିଡିଏଫ ୫୧୫କେବି) 16/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (515 KB)