ଫର୍ମ

ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଡାଉନଲୋଡ୍/ଲିଙ୍କ
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଅବେଦନ ଫର୍ମ (ପିଡିଏଫ ୫୧୫କେବି) 16/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(515 KB)
ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୯୩କେବି) eDistrict Odisha
ଓ.ବି.ସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୧୧୮ କେବି) eDistrict Odisha
ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୯୧କେବି) eDistrict Odisha
ଏସ.ଈ.ବି.ସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୧୧୮କେବି) eDistrict Odisha
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୧୦୫କେବି) eDistrict Odisha
ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୯୮କେବି) eDistrict Odisha
ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵ ଲିପି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୧୦୦ କେବି) eDistrict Odisha
ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ 273କେବି) 16/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(273 KB)
ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ Odisha Online