ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫର୍ମ

Filter Form category wise

ଫିଲଟର

ଫର୍ମ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ବିବରଣ ଠିକଣା View / Download
ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ନାମର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଈଁ ଦରଖାସ୍ତ(ଫର୍ମ- ୮(କ))(ପିଡିଏଫ ୧.୫ ଏମବି)   Chief Electoral Office
ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିବରଣୀ ସଂସୋଧନ ପାଈଁ ଦରଖାସ୍ତ(ଫର୍ମ୍ – ୮)(ପିଡିଏଫ ୨ ଏମବି)   Chief Electoral Office
ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରଯିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତି / ନିଜ ନାମକୁ ବାଦ୍‍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ / ମୃତ୍ୟୁ /ସ୍ଥାନ ପରିର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ବାଦ୍‍ କରାଯିବାକୁ ଚାହିଁ ଦରଖାସ୍ତ (ଫର୍ମ୍- ୭)(ପିଡିଏଫ ୯୪୬ କେବି)   Chief Electoral Office
ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦରଖାସ୍ତ (ଫର୍ମ-୬(କ))(ପିଡିଏଫ ୧.୬ ଏମବି)   Chief Electoral Office
ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦରାଖାସ୍ତ (ଫର୍ମ-୬)(ପିଡିଏଫ ୨.୫ ଏମବି)   Chief Electoral Office
ପରିଶୋଧକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଅବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୯୮କେବି)   eDistrict Odisha
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ   Odisha Online
ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ   Odisha Online
ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ 273କେବି) 16/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (273 KB)
ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵ ଲିପି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ(ପିଡିଏଫ ୧୦୦ କେବି)   eDistrict Odisha